Ege Bal?klar?
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Ege Bal?klar?

Ege Denizlerinde Bulunan Bal?k Turleri

BARBUNYA (Mullus barbatus)
S?cak ve ?l?k denizlerin
kumlu, camurlu sahillerinde 300 m.’ye varan derinliklerinde suruler
halinde yasar. 12-15 cm.’den en cok 40 cm. kadar buyur. Suyun ?s?
sartlar?nda derinlerden sahile mevsimsel gocler yapar. 10 y?l
yasayabilir. Nisan-Haziran aras? 15-100.000 yumurta doker. Etinin
lezzeti ve bol avan?lmasiyla ekonomik degeri yuksektir.
CIPURA (Spanis aurata)
Ege ve Akdenizin bu naml?
bal?g? Marmarada seyrek bulunur. Ortalama 25-35 cm. boy ve 0.5-3 kg.
ag?rl?kda, encok 60 cm. ve 6 kg.’da olabilir. Etcil bir bal?kt?r.
Kuvvetli cenesiyle kucuk kabuklular?, bal?klar? ve diger hayvanlar?
kolayca yer. Yaz devresinde s?glarda, k?s aylar?nda da 35-40 m.
derinliklerde yasar. Iki yas ustundekiler daha da derinlere iner.
Uremeleri Ekim-Aral?k aylar?nda olur. 100-150.000 yumurta doker. Eti cok
lezzetlidir. Ayr?ca uretim kulturune uygunlugu nedeniyle ekonomik
degeri cok yuksektir. Ege ve Akdenizde dalyanlarda yetistirilerek
pazarlan?r.
FANGRI MERCAN (Sparus pagrus)
Bir Mercan turudur ve
Tranca ile buyuk benzerlik gosterir. Ortalama 25-35, encok 80 cm. boyda
s?cak denizlerde, guney Ege ve Akdenizde yayg?n bulunan kabuklular,
yumusakcalar ve kucuk bal?klarla beslenen etcil bir bal?kt?r. Tasl?k ve
kayal?klar?n magaral? oyuklar?nda yasar. Uremesi bahardan agustosa kadar
surer. Mercan ailesi icinde eti en lezzetli olanlardand?r, ancak seyrek
bulundugu icin ekonomik degeri bolgeseldir.
ISPARI ISPAROZ (Diplodus anniuaris)
Butun denizlerimizin s?cak
ve ?l?k sahil bolgelerinde yasayan bir Karagoz turudur. 16-20 cm.’e
buyuyebilir. Deniz kurtlan, karides, yosunlar ve bal?k yavrular?yla
beslenir. Gocer bal?klardand?r. Ilkbahardan yaz sonuna kadar uremelerini
surdurur. Eti beyaz, yagl? ve lezzetlidir.
ISKORPIT (Scorpaena porcus)
Yasam? ayn? aileden olan
Lipsoz’un ayn?d?r. Farklar? Iskorpitin Lipsoz’a gore daha kucuk olmas?
(ortalama 20-30 cm.) ve renginin koyulugudur. Iskorpit’in de dikenleri
Lipsoz gibi cok zehirlidir. Bu nedenle yakaland?g?nda dikkat
edilmelidir. Eti lezzetli ve cok yararl?d?r.
KALKAN (Psetta maxima)
Bir dip bal?g? olan Kalkan
Karadeniz’in en tan?nm?s bal?klar?ndand?r. Bogazlar, Marmara, Ege ve
Akdeniz’de seyrek rastlan?r. Gezici bal?k degildir. Butun hayat? dipte
yatmakla gecer. Bat? Akdeniz, Atlas Okyanusu ve Simal Denizinde Kalkanin
diger turleri yasamaktadir. 25-30 yillik omru olan Kalkan Bal?g? 1 m.
boya erisebilir. Sahillerde 5-10 m.’den baslayarak 300-400 m.
derinliklere inebilir. Etcil ve fazlas?yla obur bir bal?kd?r. Erkekleri
5-6, disileri ise 6-7 yaslar?nda olgunlas?p uremeye gecebilir. Uremeleri
10°-15°C sularda Nisan’dan Haziran’a kadar surer. Milyonlarca yumurta
vermesi yan?nda etinin lezzeti ve verimliligi ile ekonomik degeri cok
yuksektir.
KARAGOZ (Diplodus vulgaris)
Butun denizlerimizde,
cogunlukla Marmara ve Ege’de ?l?man sular?n kayal?klar?nda yasayan, bol
bulunan ve sevilen yerli bal?klar?m?zdand?r. Suruler halinde yasar.
Sular?n isi sartlar?na gore bahar aylar?ndan Agustosa kadar ureme yapar.
Cesitli turleri sular?m?zda yasar. Kuyrugu lekeli ve cizgili olan?
Isparoz/ispari olarak tan?n?r. Lezzetli eti ve bol avlan?lmas?yla
ekonomik degeri yuksek bir bal?kt?r.
KIRMA MERCAN (Pagellus aceme)
Mercan ailesindendir. 0-400
m. bazende 700 m. derinliklere inebilmektedir. Yasam cevresi tasl?k,
kayal?k ve dibe yak?n yerlerdir. Boylar? 35-40 cm.’ye ulasabilir. Eti
beyaz, gevrek, ve lezzetlidir. Marmara, Canakkale Bogaz? ve Ege’de bolca
bulunur. Ekonomik degeri yuksektir. Denizlerdeki ?s?ya gore ilkbahardan
baslayarak Agustos’a kadar uremeleri surer. Etcil bal?k olan Mercanlar
cesitli kucuk bal?klar, kabuklular ve omurgas?zlarla beslenir.
KOLYOZ (Scomber japonicus )
Butun denizlerimizde
bulunmakla beraber daha cok Marmara bal?g? say?l?r. Uskumruya cok benzer
fakat ayr? bir turdur. Buyuk okyanusta da suruler halinde yasar. Kucuk
bal?klar, yavrular ve planktonlarla beslenir. 2-3 yas?nda olgunlasan
disileri Temmuz-Agustos aras? 300-400.000 yumurtay? denize b?rak?r. Eti
uskumru kadar lezzetli olmamakla beraber, taze-kuru-tuzlu olarak bol
tuketilen bir bal?kt?r.
LAHOZ/GIRIDA (Epinephelus aeneus)
Ege ve bilhassa Akdenizde
yayg?n bulunan, boylar? 1 metre olabilen bir Hani turudur. Fazla
derinlere gitmeden kayal?k, taslik veya cak?ll? alanlarda yasar. Oldukca
y?rt?c?, etcil bir bal?kt?r. Irili ufakl? her turlu kabuklular,
omurgas?zlar ve kucuk bal?klarla beslenir. May?s-Haziran aras?nda ureme
yapar. Akdenizin eti cok lezzetlli, sohretli bal?klar?ndand?r. Ancak
ekonomik degeri bolgeseldir.
LEKELI MERCAN (Pagellus bogaraveo)
Mandagoz Mercan’da denir.
Ege ve Akdenizde yaygindir. 100-300 m.’ye varan derinliklerde sahile
yakin kabuklular, omurgasizlar ve sualti bitkileriyle beslenerek yasar.
Boyu 30-50 cm. olabilir. Hermafrodit bir baliktir. Hem erkeklik, hem de
disilik karakteri gosterir. Sularin isisina bagli olarak bahar aylarinda
ureme yapar. Eti beyaz gevrek ve lezzetlidir. Ekonomik degeri
yuksektir.
LEVREK (Dicentrarhus labrax)
Denizlerimizde ve
denizlerin nehirlerle karistigi acisu bolgelerinde yasar. Hani
ailesindendir. Fazla gezici olmayan Levrek yerli baliklardan sayilir.
Gencken grublar halinde sonralari tek basina yasar. Yasam ortami
karanlik ve kuytu yerlerdir. Bu nedenle gemi batiklari veya kaya
oyuklarinda yuvalanir. Yakl.20 yillik yasami olabilen Levrek ortalama
50-60 cm.’den 1 m. boy ve 10-12 kg. agirliga erisebilir. 40 cm. den
kucuklerine ispendek denir. Kucuk yavru baliklarla beslenir. Ocak-Mart
arasinda 500.000-2.000.000 yumurta dokerek yuksek bir ureme gosterir.
Eti en lezzetli baliklarrin basinda gelir. Bu nedenlerle ekonomik degeri
cok yuksektir.
LUFER (Pomatomus saltator)
Gezici baliklardan olan
Lufer Karadeniz’le Ege denizi arasinda dolasir, buyumesinin asamalan
icinde degisik isimler alir. Buna gore boylari, 10 cm.ye kadar olanlar
Defneyapragi, 15-18 cm.’ye kadar olanlar cinakop, 18-25 cm.’ye kadar
olanlar Sankanat 28-35 cm. ‘ye kadar olanlar Lufer, 35 cm.’den fazla
olanlari da Kofana diye adlandirilir. Seyrek olarak Kofanalann 60 cm.
‘yi astigi, hatta 1 m. ye ulastigi gorulmustur. Lufer sonbahar-kis
aylarinda en lezzetli ve olgun devrini yasar. Yaz ortalarindan sonbahara
kadar da kislamaya gecerler. Ilik sularin 10-200 m. derinlikderinde
yasar. Uremeleri bahar sonu ile yaz basidir. Kademeli olarak 60-80.000
yumurta verir. Bol verimliligi ve etinin lezzetiyle ekonomik degeri cok
yuksektir.
MAVI-KEFAL (Chelon labrosus)
Kefal, denizlerimizin sicak
ve ilik bolgelerinde, kiyilara yakin, denizle iliskili nehir
agizlarinda ayrica icsularda ve suruler halinde yasayan bir balik
turudur. Denizlerimizde Haskefal, Altinbaskefal, Topbaskefal, Mavri
Kefal, Dudakli Kefal gibi cesidi turleri vardir.
ORFOZ (Epinephelus guaza)
Hani turunden ve Levrekle
akrabadir. Ortalama 60-70 cm.’den 1-1.5 m. boy ve 30-40 kg. agirliga
erisebilir. Ege ve Akdeniz baligidir. Taslik, kumluk ve yosunlu sahil
bolgelerinin 8 m.den 150 m. derinliklerine kadar yanliz yasar.
Etoburdur. Irili, ufakli kabuklular ve yumusakcalarla beslenir. Eti cok
lezzetli olmakla beraber yaslilari kuru ve lifli olur. Denizlerimizde az
bulunmasina ragmen sualti zipkin avcilari tarafindan turun yasami
acisindan tehlikeli bir sekilde tuketilmektedir.
ORKINOS (Thunnus thynnus)
Denizlerimizde yasayan iri
ve cok degerli bir baliktir. Uzunluklan 3-4 m., ve agirliklan da 100-150
kgr.’dan 800 kgr.’a kadar olabilir. Cesitli turleri vardir. Orkinos
suru halinde yasayan gezici baliklardandir. Yazin Karadenize ciktiktan
sonra sonbaharda Marmara’ ya ve oradan da Ege’ye gecerek hemen butun
Akdenizi dolasirlar. Bu gezilerinde saatte 40-60 km. hizla yol
alabilirler. Genel olarak ust sularda yasarlar. Mart-Agustos arasinda
urerler ve yaklasik 1 milyona yakin yumurta verirler. Yasam sureleri
ortalama 15 yildir. Ihracat ve gida endustrisi yonunden ekonomik degeri
cok yuksektir.
SARDALYA (Sardine pilchardus)
Suru halinde yazin orta,
kisin derin sularda yasayan gezici baliklardir. Eskiden deniz ustunun
ates aydinlatmasiyla avciligindan oturu Ates Baligi diye de taninir.
Boylari ortalama 15 en cok 20-22 cm. olur. Deniz icinde henuz yumurtadan
cikmis balik yavrulari ve planktonlari yiyerek besinlenir. Karadeniz,
Marmara, Canakkale Bogazi bolgesi ve Kuzey Ege’de bol bulunur. Etinin
lezzeti ve cesitli kullanim alaniyla ekonomik degeri cok yuksektir.
Uremeleri Nisan’dan Eylul’e kadar genis bir devrede ve cok kerelerde
olur. Yaklasik 20.000 yumurta verir.
SINAGRIT (Dentex dentex)
Karagoz ailesinden olan
Sinagrit Ege ve Akdeniz’in sert, hareketli ve kuvvetli bir baligidir.
1-1.5 m. boy ve 10-15 kg. agirliga buyuyebilir. Kabuklular, yumusakcalar
ve ozellikle Murekkep baligi ile beslenir. Kuvvetli cenesiyle bir
istakozu rahatca kirip, yiyebilir. Yazin kiyilarin taslik, kayalik
bolumlerinde, kisinda 300 m.’ye varan derinlerde kucuk suruler halinde
yasar. Ilkbahar aylarinda ureme yapar. Etinin lezzeti ve ender
avlanmasiyla cok kiymetli bir baliktir. Olta avciligi da amatorler icin
degerlidir.
SIVRIBURUN KARAGOZ (Diplodus puntazzo)
Karagoz baliklari Marmara,
Ege ve Akdeniz kiyilarimizin en taninmis baliklarindandir. Karadeniz
bolgesinde de rastlanir. 0-400 m. derinliklerde yasar. Sivriburun
Karagoz 35 cm.’ye kadar buyuyebilen, suru halinde yasayan, mevsimsel
olarak beslenme, ureme, kislama gibi nedenlerle oldukca uzun mesafelerde
goc eden baliklardir. Kiyilarin taslik, cakillari arasinda bitkileri ve
kucuk kabuklularla besinlenir. Bu baliklarin mensuboldugu SPRIDEA
familyasina ait pek cok balik turu sularimizda yasar.
TEKIR (Mullus surmuletus)
Karadeniz disinda diger
denizlerimizde yazin rastlanir. Boylari 15-35, encok 25 cm. olabilir.
Kumluk, camur veya taslik kiyi kesimlerinin 3 m. ‘den 100 m.’ye kadar
derinlerinde gidip gelerek yasar. Diplerdeki kabuklular, bocekler ve
diger canlilarla beslenir. Yaz aylarinda ureyip yapiskan yumurtalarini
10-60 m. derinlere birakir. Etitin lezzeti eski Roma caglarindan beri
namlidir. Bol avlanilan, ekonomik degeri yuksek bir baliktir.
TRANCA (Pagrus ehrenbergi)
Mercan ailesinden ve Fangri
ile ayni turdendir. Ege’nin unlu baligidir. Sicak ve ilik denizlerin
20-25 m. derinlerinde yosun ve bitki ortulu kumluk veya tasliklarda tek
basina yasar. Boyu 30-50, encok 75 cm. olur. Kis aylarinda 150 m.
derinlere iner. Kuvvetli cenesi ve disleriyle her turlu kabukluyu kirip
yiyebilir. Aynca dip hayvanlari ve baliklarda besinine ek olur.
Hermafrodit, hem erkek, hem de disi karakteri gosterir. Yaz aylannda
ureme yapar. Eti beyaz ve lezzetlidir. Gecmiste asiri avlanilmasi
neslini cok azaltmistir.
ZARGANA (Belone belone)
60-70 cm. bazan da 1 m.
uzunlugu varan Zargana ortalama 18 yil yasar. Hamsi, Caca, Camuka ve
Kiraca gibi kucuk baliklarla besinlenir. Iliman denizlerimizin yerli
baliklarindandir. Kilic baligi baslica dusmanidir. Yapisiyla gayet cevik
ve suratli bir baliktir. Kendini korumak icin su yuzeyine sicrayarak da
yuzebilir. Eti yonunden degerlidir. Ilkbahardan sonbahara kadar ureme
surecinde 30-50 bin yumurta verir.
ZURNA BALIGI (Scomberesox saurus)
Uskumru Turnasi’da denir.
Ilik ve sicak denizlerin ust duzeylerinde ve sahillerden uzakta yasar.
Uzunluklari ortalama 50 cm.’dir. 20-30′lu grublar halinde gezerler.
Bilhassa Ege ve Akdenizde rastlanir. Etcil bir baliktir ve suru
halindeki kucuk baliklarla beslenir. Etleri beyaz ve lezzetli olmakla
beraber fazla avlanmamaktadir. Erken ilkbahardan yaza kadar her
seferinde 1000-1500 olmak uzere 7-8 defa yumurta verirler.

Chacun prix cialis pharmacie maroc de votre cote, allez acheter quelque chose vente legale de cialis de sexy pour le partenaire (lingeries, jouets sexuels, huile a massage, etc.) et offrez-le lors dune soiree en amoureux!

En prix cialis 25 cas de site fiable pour achat cialis probleme exterieur a votre relation, prenez le parti de votre partenaire.

Si achat cialis net la situation persiste acheter cialis quebec pendant 2 ou 3 heures, il est imperatif d’aller aux urgences.les effets de la cigarette sur l’erectionimpuissance-8le tabagisme est une des causes principales de l’impuissance chez l’homme.

De meme, des petits saignements, sans gravite, achat kamagra sur internet peuvent egalement apparaitre dans les jours qui suivent.le cycle peut etre perturbe achat kamagra en espagne et on peut constater un retard des regles.

Ces derniers sont tous sensibles aux caresses achat kamagra en belgique delicates des achat boite kamagra levres, de la langue ou des doigts, d’ou une fellation tres appreciee par les hommes.

L’urine est alors acheter kamagra fr contaminee ou acheter du vrai kamagra :

Ils permettent aussi kamagra sildenafil kamagra vente libre une erection plus durable.

La sexologie s’est ainsi eloignee de ses origines medicales toujours a la recherche de pathologies pour en arriver a stimuler une attitude plus comprehensive acheter bon kamagra oral jelly de comportements sexuels qui varient de la norme kamagra soft tabs sans pour autant etre « anormaux ».

Certains s’y aventurent par curiosite, pour kamagra soft tabs explorer leur acheter bon kamagra oral jelly sexualite.

On sait egalement que 60 % des kamagra oral jelly commander du kamagra partenaires ont un sentiment de culpabilite, et plus de 54% ressentent de la frustration sexuelle.

Et si on ne veut pas acheter cialis pharmacie ligne s’afficher a la plage avec, on cialis prix pharmacie maroc recouvre son bouquin de papier journal, si si.

Il subit acheter cialis quebec donc des variations minimes, mais perceptibles de sensibilite et de taille au cours du cycle menstruel.au cours de la grossesse, le sein gonfle, cialis original achat et du lait peut en sortir quand on presse le teton.

La dysfonction erectile ou impuissance est une maladie site securise vente cialis sexuelle tres commune chez les hommes vente cialis sans ordonnance de tous ages.

C’est au cours de l’etude cialis acheter online de son interet comme anti-angineux que des ameliorations de problemes d’erection ont ete rapportes, ce qui a conduit a developper cette molecule comme traitement de la de il y a achat cialis en ligne france environ dix ans.

Si vous cialis generique 10mg souhaitez prendre vous-meme au-dessus de ce niveau, le systeme de pilule prosolution peut vous prendre cialis pour femme au quebec la.

Il achat de cialis au luxembourg y a egalement des injections dans l’uretre (muse), des injections dans les corps caverneux du penis (skat), des pompes a vide acheter cialis pas cher paris et si rien ne prouve efficace, des interventions chirurgicales.

Ce systeme est celui de la reproduction sexuee et cela fait des centaines de milliers d’annees que les etres vivants trouver cialis pas cher paris se reproduisent ainsi.

Il ne faut pas cialis acheter online brusquer les choses car la guerison pourrait etre plus achat cialis en ligne france longue.

La ou acheter du cialis en suisse cause peut etre quelconque; le viagra generique est la cialis pas cher marseille solution pas cher pour cela.

Cependant, avec l’arrivee du cialis (tadalafil), une acheter cialis ligne andorre nouvelle opportunite s’est presentee a de millions d’hommes et un vente cialis generique france nouvel espoir est venu illuminer la vies de milliers de couples.